vn

en

jp

歯車製作なら岡常歯車製作所へ

歯車事業部

名称

OKATSUNE GEARS MANUFACTURING CO.,LTD

Nhà máy chính (Cắt bánh răng)

〒670-0991, 1-17, Kanda-cho, Himeji city, Hyogo, Japan
TEL +81-79-292-2461 FAX +81-79-296-3143

Nhà máy Muraoka (Tiện)

〒667-1311, Azaienowaki, Muraoka, Muraoka-ku, Kami-cho, Mikata-gun, Hyogo, Japan
TEL +81-79-694-0336 FAX +81-79-694-0336

Công ty liên kết (Xử lý nhiệt)

Gear Cooperation Heat-Treatment Industry Co.,Ltd
〒675-2105, 1-750 Shimomiyaki Kasai city, Hyogo
TEL +81-79-049-0348 FAX +81-79-049-0351

Khách hàng chính liên quan đến bánh răng

Khách hàng chính liên quan đến bánh răng:

+ Akashi-Kikai Industry Co., Ltd
+ IHI Shibaura Machinery Corporation
+ Kawasaki Heavy Industries Ltd.
+ Caterpillar JAPAN Ltd.
+ Toshiba Corporation. (Trước đây là Toshiba Power Systems Co., Ltd.)

+ Kubota Corporation.

Ngoài ra, chúng tôi đang sản xuất và kinh doanh các sản phẩm (chẳng hạn như các loại máy tẩy rửa)
(Xin vui lòng xem trên website http://www.okatsune.com)

ホブ盤

主要設備

組立製品等