vn

en

jp

歯車製作なら岡常歯車製作所へ

Công ty Okatsune Gears Manufacturing là nhà sản xuất bánh răng thực hiện toàn bộ quy trình từ tiện phôi đến xử lý nhiệt. Kỹ thuật này có nền tảng và được tích lũy từ lúc khởi nghiệp, năm 1931, đến nay.Và bằng cách sử dụng kỹ thuật này, chúng tôi đã có được sự tin tưởng của khách hàng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Lịch sử bánh răng

岡常歯車製作所 主要コンテンツ

ホブ盤

主要設備

組立製品等